FAMILJERÄTT


FAMILJERÄTT


Har du frågor som rör familjerätt eller andra allmänjuridiska frågor är du välkommen att

boka tid för rådgivning. Vi diskuterar då igenom och besvarar dina frågor.


Har du hamnat i en tvist, och behöver råd och hjälp kan vi hjälpa dig som ditt ombud.

Det kan vara en tvist som rör dina barn, tex en vårdnadstvist, en tvist angående bodelning,

kvarboenderätt eller underhållsbidrag, en tvist i samband med arvskifte eller någon annan tvist

med familjerättslig anknytning.


Vi upprättar olika typer av familjerättsliga och arvsrättsliga handlingar som

samboavtal, äktenskapsförord, bodelningar, gåvobrev, framtidsfullmakter, testamenten,

bouppteckningar och arvskiften.


Vi upprättar privaträttsliga avtal t ex köpekontrakt vid köp eller försäljning av lägenheter

och privatbostadsfastigheter samt samäganderättsavtal.

 

Vi ser till att du får de handlingar du behöver och att de blir korrekt upprättade och juridiskt giltiga.

De handlingar vi upprättar är alltid anpassade till dina behov och önskemål. För att det skall bli bra

träffas vi först och diskuterar igenom din situation och vad du önskar.


Vid bodelningar och arvskiften hjälper vi till med beräkningar för en rättvis delning.

 

Som ombud tar vi tillvara dina intressen i ärendet och sköter alla kontakter med motparten och

domstolen i enlighet med vad vi kommer överens om.


Om det går att utnyttja rättskydd i din hemförsäkring eller få rättshjälp hjälper vi till med ansökan.


ÖVRIGA UPPDRAG


Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare om ni inte kan komma överens om bodelning efter

en separation eller äktenskapsskillnad.

Som bodelningsförrättare reder vi ut vad som omfattas av bodelning. Om en frivillig bodelning inte kan

komma till stånd har bodelningsförrättaren befogenhet att fatta beslut om bodelning.