BROTTMÅL


FÖRSVARARE OCH MÅLSÄGANDEBITRÄDE


Blir du kallad till polisförhör som misstänkt för brott kan det vara klokt att ha en försvarare.

Du  har alltid rätt att ha en advokat med dig redan vid första polisförhöret och du kan säga det till polisen.

Du har rätt att själv önska vilken advokat du vill ha. Det är viktigt att ha en advokat man kan prata med och

känner förtroende för. Det kan vara en offentlig försvarare eller en privat försvarare.

Som din försvarare bevakar vi dina rättigheter och skyldigheter under en polisutredningen

och vid en rättegång i domstolen.


Barn och ungdomar har alltid rätt att få en offentlig försvarare om de är misstänkta för brott. För barn

och ungdomar är det särskilt viktigt att försvaren är med redan vid polisförhör.


Har du blivit utsatt för ett brott mot din person har du ofta rätt till målsägandebiträde.

Som ditt målsägandebiträde  finns vi med som stöd under hela processen från polisförhör till rättegång.

Vi hjälper dig med frågor om skadestånd.

Du behöver inte betala något för ditt målsägandebiträde.


Vi företräder också barn som blivit utsatta för brott. Det kan ske som målsägandebiträde eller

som särskild företrädare för barn (om en vårdnadshavare är misstänkt).


Kontakta oss angående ditt eller ditt barns behov. Vi hjälper till att ta kontakt med polisen eller domstolen.